Skyldnerens kontrakter mv.

Dekningsloven kap. 7 inneholder regler om skyldnerens løpende kontrakter. Rekonstruksjonsloven § 63 regulerer forholdet til dekningslovens regler. Det følger av § 63 (2), som gjelder anvendelsen av dekningsloven § 7-3 a, at skyldnerens kontraktsmotpart som hovedregel ikke kan heve avtalen med skyldneren dersom hevingen er gjort gjeldende i de siste fire ukene før fristdagen og hevingen er grunnet i at det er åpnet rekonstruksjonsforhandling. Videre følger det av § 63 (3), som gjelder anvendelsen av dekningsloven § 7-5 annet ledd, at skyldneren kan kreve at den perioden det skal betales forskudd for, ikke skal være lenger enn to uker.

Når det gjelder skyldnerens tidligere mislighold, slår rekonstruksjonsloven § 55 fast at skyldnerens kontraktsmotpart, etter at rekonstruksjon er stadfestet, ikke kan påberope seg skyldnerens mislighold i tiden før rekonstruksjonsbehandlingen ble innledet.

Rekonstruksjonsloven §§ 17 og 18 innfører begrensninger i adgangen til å åpne konkurs og til å ta utlegg og gjennomføre tvangsdekning i skyldnerens eiendeler under rekonstruksjonsforhandlingen. Som hovedregel gjelder det et forbud mot åpning av konkurs og tvangsdekning i skyldnerens eiendeler under hele perioden med rekonstruksjonsforhandling. For konkurs gjelder det imidlertid et unntak dersom konkursbegjæringen fremsettes av minst tre dividendeberettigede kreditorer hvis fordringer utgjør minst halvparten av de kjente dividendeberettigede fordringenes samlede beløp, jf. lovens § 17 (4).

Ta meg tilbake til artikkelen

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.