Dekning til kreditorene (minimums- dividende)

Ved frivillig rekonstruksjon etter rekonstruksjonsloven § 27 oppheves kravet til likebehandling av kreditorene. Dette må ses i sammenheng med at frivillig rekonstruksjon ikke vil bli vedtatt hvis en av kreditorene som omfattes av forslaget, ikke godtar det, jf. lovens 29. Opphevelsen av kravet til likebehandling er begrunnet i et ønske om å sikre større fleksibilitet i hva en frivillig rekonstruksjon kan gå ut på. Når loven oppstiller et krav om enstemmighet for å vedta forslaget, er det ifølge departementet vanskelig å se noen god grunn til at loven utover dette bør begrense løsningsmulighetene, se proposisjonens s. 47.

Ved rekonstruksjon med tvangsakkord etter rekonstruksjonsloven § 34 oppheves kravet til minimumsdividende. Tidligere var det et krav om at de uprioriterte kravene fikk en dividende på minst 25 %, jf. konkursloven § 30 (2) og (3). Også opphevelsen av kravet til minimumsdividende er begrunnet i et ønske om å sikre større fleksibilitet. Departementet påpeker at konkurs ofte vil være det eneste reelle alternativet til tvangsakkord. Dersom rekonstruksjon med tvangsakkord gir et bedre resultat for kreditorene – og et flertall av kreditorene ønsker en slik løsning – bør ikke loven stenge for dette. Videre fremheves den foreliggende situasjonen med utbruddet av covid-19, som innebærer et særlig behov for regler som kan muliggjøre fleksible løsninger og hindre konkurser der dette er hensiktsmessig, samt at lovgivningen i flere andre land heller ikke stiller krav til minimumsdividende ved tvangsakkord, jf. proposisjonens s. 47.

 

Ta meg tilbake til artikkelen

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.